Boenden och stöd för vuxna

Vi erbjuder ett flertal boendeformer för personer med psykisk ohälsa. Hos oss placerar socialtjänsten vuxna personer som är berättigade till insatser enligt lag (LSS eller socialtjänstlagen).

Vi har både mindre stödboenden, gruppbostäder med särskild service och ett HVB inriktat på omvårdnad och stöd. Vi har flera uppdrag där vi tar om hand personer med mer omfattande problematik. På de flesta av våra verksamheter tas de boende om hand dygnet runt.

Idag har vi cirka 15 verksamheter i Västernorrland, de flesta i Timrå- eller Sundsvallsområdet. Här nedan ser du exempel på några av de boenden som vi erbjuder. Kontakta gärna oss via info@vuo.nu om du vill veta mer.

Vill du placera personer på något av våra boenden, hittar du mer information här.

Pedagogiska enheten

Vi vet hur viktigt det är med aktiviteter som är anpassade utifrån den enskilde individen. På Pedagogiska enheten erbjuder vi daglig sysselsättning utifrån de behov, färdigheter och önskemål som finns hos de personer som bor hos oss.

Alla våra gårdar har möjlighet att komma till ”Pedagogiska” där det finns både verkstad, kök, garage och ändamålsenliga studielokaler. Vi tycker att miljöombyte och social samvaro är viktigt för de boende och uppmuntrar alla som är placerade inom VUO att utnyttja de aktiviteter som erbjuds.

Pedagogiska enheten ligger i Bergeforsen, ett par mil från Sundsvall, och bland sysselsättningarna finns bland annat:

  • snickeri
  • matlagning
  • pyssel
  • textilarbete
  • enklare bilservice
  • transporter
  • reparationer m.fl.

Det finns även en ”utegrupp” som gör allt ifrån att skotta och sanda, till att klippa gräs och klyva ved. Individen står i centrum och målet är att deltagarna ska känna att arbetet är stimulerande, meningsfullt och intressant.

Sörgården

På Sörgården bor personer från 18 år och uppåt, med psykiska funktionsvariationer som innebär att de är i behov av långsiktig omvårdnad och omsorg dygnet runt. Både kommuner och landsting placerar personer med svårare neuropsykiatrisk problematik på Sörgården, som är beläget i Söråkers centrum cirka tre mil utanför Sundsvall. Med vacker utsikt över Klingerfjärden och nära naturen, erbjuder Sörgården en trevlig och harmonisk miljö för de boende.

På Sörgården finns 15 handikappanpassade lägenheter, alla med eget kök och uteplats eller balkong. Ett gemensamt utrymme, med matsal och allrum, knyter samman boendet och det finns även ett aktivitetsrum i huset med bland annat projektor och bioduk, pingisbord, sällskapsspel m.m.

Tillståndsbevis Sörgården

Tallgården

Tallgården påminner en hel del om Sörgården och målgruppen är även här personer med psykiska funktionsnedsättningar. De som placeras här är ofta äldre, från 45 år och uppåt. Det innebär att det även tillkommer problematik som demens och andra ”minnessjukdomar”, vilka oftast är åldersrelaterade.

Även här finns närheten till naturen och havet och vardagen på boendet är lugnt och tryggt. Tallgården består av 12 lägenheter med kök, dusch och wc, fördelade på två våningar. Det finns även två gemensamma s.k. dagrum med matsal och allrum, samt ett hobbyrum och en relaxavdelning.

Tillståndsbevis Tallgården

Bruksgården

Bruksgården är ett HVB – Hem för vård eller boende – för män och kvinnor, 21 år och uppåt, med olika psykiska funktionshinder. Bland de boende finns t.ex. personer med neuropsykiatrisk problematik, emotionell instabil personlighetsstörning och svår psykosocial problematik. Bruksgården ligger i Skönsberg, några kilometer från Sundsvall centrum, med närhet till både en aktiv stadskärna och landsbygd.

Bruksgården består av flera våningar med separata ingångar. På våning ett tar vi emot kvinnor och på vån. 2 män. Vi har även ett stödboende i anslutning till HVBt, på vån. 3. Lägenheterna har ett eget pentry, dusch och toalett och det finns även ett gemensamt sällskapsrum. På Bruksgården finns det även tillgång till ett litet gym och vi kan också erbjuda utslussningslägenheter i närheten av behandlingshemmet.

Tillståndsbevis Bruksgården

Kvalitetsindex

Bruksgården är en verksamhet som vi utvärderar regelbundet via SSILs (Sveriges största placeringsservice) kvalitetsindex. Indexet bygger på en sammanställning av intervjuer som görs med handläggare för varje enskild placering och Bruksgården får höga betyg av de socialtjänster som intervjuas.

Kvalitetsindex Bruksgården Man

Kvalitetsindex Bruksgården Qvinna

 

Flottargården

I Torpshammar, några mil väster om Sundsvall, ligger Flottargården, ett särskilt gruppboende för män med psykisk problematik, placerade inom ramen för LSS – Lagen om stöd och service.

Det finns fem platser på gården och boendet består av ett fristående 1-planshus med ett antal lägenheter, samt gemensamma utrymmen som kök/matrum, allrum och tvättstuga. Alla lägenheter består av en sovalkov, toalett/duschrum och fullt utrustade pentryn. Lägenheterna har egna små altaner och till Flottargården hör även en stor gemensam tomt, perfekt för olika uteaktiviteter på sommaren.

I Torpshammar finns även två mindre boenden för enstaka placeringar – Hammargården 1 och 2 – varav ett bedrivs inom ramen för personlig assistans, och vi har även ett stödboende – Forsagården – med ett fåtal platser för personer placerade utifrån socialtjänstlagen.

Tillståndsbevis Flottargården

Stödboenden

Vi erbjuder olika former av stödboenden för personer från 21 år och uppåt. Vi är specialister på anpassade lösningar, där individens behov styr utformningen av stödet. Insatserna planeras och verkställs i samarbete med uppdragsgivare och följs upp enligt överenskommelse.

Vi har också tränings- och utslusslägenheter för personer som behöver ett väldigt litet stöd och som är nära ett ”eget boende”.

I dagsläget har vi ett flertal stödboenden där vi tar vi emot placeringar från olika kommuner och deras respektive socialtjänst. Vi arbetar behovsbaserat och verksamheten bygger på samarbete och dialog med den enskilde individen och respekt för människors självbestämmande och integritet.

För mer information om våra verksamheter, skicka gärna ett mail till info@vuo.nu

Vår assistans

VUO erbjuder personlig assistans under namnet Vår assistans. Vi jobbar aktivt med att skapa gemenskap, stärka personens delaktighet och inflytande samt utforma assistansen efter de personliga och unika behov som finns..

Faktablad Vår assistans

Tillståndsbevis Vår assistans

Vår assistans tillhandahåller även personlig assistans för mer avancerade vårdbehov samt kartläggning/utredning och anpassat boende. VUO bedriver idag en stark vårdkedja inom psykiatrisk omvårdnad/behandling och har en utbredd kompetens och erfarenhet, såväl praktiskt som kunskapsbaserat. Det gör att vi kan erbjuda en högkvalitativ personlig assistans där målet är att verkligen göra skillnad.

Viktigt med samarbete

Det är viktigt för oss att fånga upp de önskemål som finns och vi anställer en teamledare i samarbete med den som är i behov personlig assistans (klienten). Teamledaren ansvarar för ledning, planering och schemaläggning och är närmaste kontaktperson för klienten.

De assistenter som rekryteras för uppdraget får adekvat utbildning och handledning utformad med hänsyn till de specifika behov som finns. Vi tycker att det är viktigt att klienten trivs med sina assistenter, då de alltid finns med i vardagen, och skapar därför en kravprofil utifrån de önskemål som finns.

Alternativa metoder och anpassade aktiviteter

Vid kommunikationssvårigheter kan vi tillhandahålla alternativa samtalsmetoder för att stärka känslan av delaktighet och skapa möjligheter att påverka sin vardag. Vi arbetar med att uppmärksamma och lyfta fram de resurser vi ser att personen har och erbjuder anpassade aktiviteter för att bidra till personlig utveckling och en meningsfull vardag.

Administrativt stöd

Vi går tillsammans igenom kostnader och hjälper till med hela eller delar av det administrativa arbetet som till exempel tidredovisning till Försäkringskassan.

Kontakt

Christian Blomberg, verksamhetsansvarig VUO
Tel: 060-701 51 06
Mobil: 070-344 19 11
Mail: christian.blomberg@vuo.nu