Boenden och stöd för vuxna

Vi erbjuder ett flertal boendeformer för personer med psykisk ohälsa. Hos oss placerar socialtjänsten vuxna personer som är berättigade till insatser enligt lag (LSS eller socialtjänstlagen).

Vi har både mindre stödboenden, gruppbostäder med särskild service och HVB, vilket är verksamheter som bedriver behandling eller är inriktade på omvårdnad och stöd. Vi har också flera uppdrag där vi tar om hand personer med svårare psykiatrisk problematik. På de flesta av våra verksamheter tas de boende om hand dygnet runt.

Idag har vi närmare tjugo verksamheter i Västernorrland, de flesta i Timrå- eller Sundsvallsområdet. Här nedan ser du exempel på några av de boenden som vi erbjuder. Kontakta gärna oss via info@solplacering.se om du vill veta mer.

Vill du placera personer på något av våra boenden, hittar du mer information här.

Pedagogiska enheten

Vi vet hur viktigt det är med aktiviteter som är anpassade utifrån den enskilde individen. På Pedagogiska enheten erbjuder vi daglig sysselsättning utifrån de behov, färdigheter och önskemål som finns hos de personer som bor hos oss.

Alla våra gårdar har möjlighet att komma till ”Pedagogiska” där det finns både verkstad, kök, garage och ändamålsenliga studielokaler. Vi tycker att miljöombyte och social samvaro är viktigt för de boende och uppmuntrar alla som är placerade inom VUO att utnyttja de aktiviteter som erbjuds.

Pedagogiska enheten ligger i Bergeforsen, ett par mil från Sundsvall, och bland sysselsättningarna finns bland annat:

  • snickeri
  • matlagning
  • pyssel
  • textilarbete
  • enklare bilservice
  • transporter
  • reparationer m.fl.

Det finns även en ”utegrupp” som gör allt ifrån att skotta och sanda, till att klippa gräs och klyva ved. Individen står i centrum och målet är att deltagarna ska känna att arbetet är stimulerande, meningsfullt och intressant.

Sörgården

På Sörgården bor personer från 18 år och uppåt, med psykiska funktionsvariationer som innebär att de är i behov av långsiktig omvårdnad och omsorg dygnet runt. Både kommuner och landsting placerar personer med svårare neuropsykiatrisk problematik på Sörgården, som är beläget i Söråkers centrum cirka tre mil utanför Sundsvall. Med vacker utsikt över Klingerfjärden och nära naturen, erbjuder Sörgården en trevlig och harmonisk miljö för de boende.

På Sörgården finns 14 handikappanpassade lägenheter, alla med eget kök och uteplats eller balkong. Ett gemensamt utrymme, med matsal och allrum, knyter samman boendet och det finns även ett aktivitetsrum i huset med bland annat projektor och bioduk, pingisbord, sällskapsspel m.m.

Tallgården

Tallgården påminner en hel del om Sörgården och målgruppen är även här personer med psykiska funktionsnedsättningar. De som placeras här är 45 år och uppåt, vilket innebär att det även tillkommer problematik som demens och andra ”minnessjukdomar”, vilka oftast är åldersrelaterade.

Även här finns närheten till naturen och havet och vardagen på boendet är lugnt och tryggt. Tallgården består av 12 lägenheter med kök, dusch och wc, fördelade på två våningar. Det finns även två gemensamma s.k. dagrum med matsal och allrum, samt ett hobbyrum och en relaxavdelning.

Bruksgården

Bruksgården är ett HVB – Hem för vård eller boende – och bedriver behandling för män och kvinnor, 18 år och uppåt, med olika psykiska funktionshinder. Bland de boende finns t.ex. personer med neuropsykiatrisk problematik, emotionell instabil personlighetsstörning och svår psykosocial problematik. Bruksgården ligger i Skönsberg, några kilometer från Sundsvall centrum, med närhet till både en aktiv stadskärna och landsbygd.

Många av de som bor på Bruksgården har även en missbruksproblematik, vilket gör att vi vid sidan av våra vanliga behandlingsmetoder även erbjuder återfallsprevention.

Behandlingshemmet består av flera våningar med separata ingångar. På våning ett bedrivs behandling för kvinnor och där finns totalt åtta platser. Lägenheterna har ett eget pentry, dusch och toalett och det finns även ett gemensamt sällskapsrum. På våning två finns 17 platser för män och även här har de boende tillgång till egna enrumslägenheter med pentry, dusch och toalett. På Bruksgården finns det även tillgång till ett litet gym och vi kan också erbjuda utslussningslägenheter i närheten av behandlingshemmet.

Flottargården

I Torpshammar, några mil väster om Sundsvall, ligger Flottargården, ett särskilt gruppboende för män med psykisk problematik, placerade inom ramen för LSS – Lagen om stöd och service.

Det finns fem platser på gården och boendet består av ett fristående 1-planshus med ett antal lägenheter, samt gemensamma utrymmen som kök/matrum, allrum och tvättstuga. Alla lägenheter består av en sovalkov, toalett/duschrum och fullt utrustade pentryn. Lägenheterna har egna små altaner och till Flottargården hör även en stor gemensam tomt, perfekt för olika uteaktiviteter på sommaren.

I Torpshammar finns även två mindre LSS-boenden – Hammargården 1 och 2 – varav ett bedrivs inom ramen för personlig assistans, och vi har även ett särskilt boende – Forsagården – med ett fåtal platser för personer placerade utifrån socialtjänstlagen.

Boenden för ensamkommande

Vi har ett flertal HVB (hem för vård eller boende) för ensamkommande barn och ungdomar upp till 18 år och vi erbjuder även stödboenden för ungdomar (16-20 år) som är i behov av ett fortsatt eller utökat stöd, vilket anpassas utifrån de behov som finns.

På våra boenden för ensamkommande tar vi emot placeringar från olika kommuner och deras respektive socialtjänst. Vi arbetar utifrån BBIC (Barns behov i centrum), vilket är ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Vår verksamhet för ensamkommande baseras på samarbete med den enskilde individen och respekt för människors självbestämmande och integritet.

Det är viktigt att bygga ett förtroende mellan arbetsgrupp och barn/ungdom och att anpassa insatser och aktiviteter utifrån individuella behov. Vi vill skapa mening i vardagen och bidra till personlig utveckling och integration.

Vidagården

Ett av våra HVB för ensamkommande barn och ungdomar heter Vidagården och är beläget ganska centralt i Sundsvall, men har ändå nära till ett flertal friluftsaktiviteter. Boendet har 13 platser, fördelat på två våningar, och alla ungdomar har ett eget rum. Utöver dessa finns ett gemensamt kök, matplats, allrum samt duschar och toaletter.

För mer information om våra HVB för ensamkommande, skicka gärna ett mail till info@solplacering.se.

Familjehem

Vill du göra skillnad på riktigt?

Just nu startar VUO upp en ny verksamhet som familjehemskonsulenter och vi söker dig som vill öppna ditt hem och vara ett stöd och en trygg famn för någon som behöver det.

Som familjehem får du ett bra arvode, möjlighet att anpassa ditt boende, utbildning samt handledning och stöd av socionom och specialpedagog.

Vi på VUO vill att alla barn och unga som växer upp utanför det egna hemmet ska få en trygg och lycklig barndom. Steget till att bli familjehem kan kännas stort. Uppdraget är ansvarsfullt, med många förändringar och utmaningar. Samtidigt berättar många familjehem om allt de får tillbaka i form av glädje och tacksamhet.

Det viktigaste som familjehem är att erbjuda stöd, bekräftelse och omtanke, man är inte vårdnadshavare och har i allmänhet inget juridiskt ansvar.

Inte bara för kärnfamiljer

Ett uppdrag som familjehem är inte förbehållet kärnfamiljer, du kan leva ensam eller i en relation med eller utan barn. Boendet kan vara i en lägenhet eller villa, i stan eller på landet. VUO är måna om att de som tar på sig ett uppdrag, oavsett omfattning, ska känna sig trygga i det uppdraget och få stöd och stöttning från vår verksamhet.

Vi erbjuder

Vi vill ge ”våra” familjer de förutsättningar som krävs för att bli ett bra familjehem. Vi kommer att erbjuda;

• ett bra arvode
• boendelösning
• omfattande konsulentstöd
• handledning från socionom och specialpedagog
• grundutbildning samt regelbundna vidareutbildningar
• umgängeskvällar m.m.

Jourhem och kontaktfamiljer behövs också

Tycker du att ett familjehemsuppdrag känns för omfattande? Behovet av jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner är också stort och efterfrågas av VUO.

Kontakt

Elin Nylander, socionom och verksamhetsansvarig EKB.

Tel: 060-701 51 57
Mobil: 070-664 65 49
Mail: elin.nylander@solplacering.se

Vår assistans

VUO erbjuder personlig assistans under namnet Vår assistans. Vi jobbar aktivt med att skapa gemenskap, stärka personens delaktighet och inflytande samt utforma assistansen efter de personliga och unika behov som finns.

Vår assistans tillhandahåller även personlig assistans för mer avancerade vårdbehov samt kartläggning/utredning och anpassat boende. VUO bedriver idag en stark vårdkedja inom psykiatrisk omvårdnad/behandling och har en utbredd kompetens och erfarenhet, såväl praktiskt som kunskapsbaserat. Det gör att vi kan erbjuda en högkvalitativ personlig assistans där målet är att verkligen göra skillnad.

Viktigt med samarbete

Det är viktigt för oss att fånga upp de önskemål som finns och vi anställer en teamledare i samarbete med den som är i behov personlig assistans (klienten). Teamledaren ansvarar för ledning, planering och schemaläggning och är närmaste kontaktperson för klienten.

De assistenter som rekryteras för uppdraget får adekvat utbildning och handledning utformad med hänsyn till de specifika behov som finns. Vi tycker att det är viktigt att klienten trivs med sina assistenter, då de alltid finns med i vardagen, och skapar därför en kravprofil utifrån de önskemål som finns.

Alternativa metoder och anpassade aktiviteter

Vid kommunikationssvårigheter kan vi tillhandahålla alternativa samtalsmetoder för att stärka känslan av delaktighet och skapa möjligheter att påverka sin vardag. Vi arbetar med att uppmärksamma och lyfta fram de resurser vi ser att personen har och erbjuder anpassade aktiviteter för att bidra till personlig utveckling och en meningsfull vardag.

Administrativt stöd

Vi går tillsammans igenom kostnader och hjälper till med hela eller delar av det administrativa arbetet som till exempel tidredovisning till Försäkringskassan.

Kontakt

Christian Blomberg, verksamhetsansvarig VUO
Tel: 060-701 51 06
Mobil: 070-344 19 11
Mail: christian.blomberg@solplacering.se