Vår värdegrund

”Genom ett respektfullt, tydligt och professionellt bemötande gentemot varandra, åstadkommer vi tillsammans positiva förändringar.”

Meningen ovan utgör en grundpelare i företaget och speglar både den grundsyn och den inställning som finns inom  VUO. Vi vill bidra till att skapa ”flygfärdiga” individer och vi tror att förändring är något vi skapar med gemensamma krafter.

En humanistisk människosyn, där alla är lika mycket värda, är utgångspunkten i vårt arbete. Vår verksamhet bygger på att bemöta människor med respekt och att utifrån olika behov och personligheter skapa den vård och omsorg som fungerar bäst för den enskilde individen.

På VUO tror vi att alla människor har inneboende resurser för att göra förändringar i sitt liv. De resurserna vill vi hjälpa till att ta fram och utveckla, för att bidra till en positiv förbättring för de vårdtagare och boende som finns inom vår verksamhet.

Trygghet, mening och kvalitet

Att skapa en trygg och säker boendemiljö för den enskilde är en av grundstenarna i vårt arbete och främjar utvecklingen mot självständighet. Vi vill också att de som bor hos oss, oavsett boendeform, upplever sin vistelse som meningsfull.

Verksamhetens innehåll och de metoder som används utgår ifrån de specifika förutsättningar som gäller för respektive område. Det finns även ett kvalitetsledningssystem som innehåller övergripande policies och rutiner som är utformade i enlighet med gällande lagsstiftning.

Kunskap och kompetens

VUO har jobbat med psykiatrisk omvårdnad under en lång tid och det finns en gedigen kunskap inom företaget. Idag är antalet anställda omkring 250 personer, med varierande bakgrund, kunskap och kompetens;

 • behandlingsassistenter
 • undersköterskor
 • sjuksköterskor
 • psykiatriker
 • socionomer
 • specialpedagoger
 • arbetsterapeut
 • integrationshandledare m.fl.

Personal som innehar ”behandlande roller” får regelbunden handledning av bland annat psykolog och socionom, både vad gäller konkreta ärenden och olika verktyg och metoder. Även omvårdnadspersonal får stöd och vägledning utifrån de behov som finns.

På huvudkontoret sitter idag cirka 15 personer som arbetar med verksamhets- och ledningsstöd på skilda sätt, från lönehantering till personalfrågor och IT.

Långsiktigt ägande och genuint engagemang

VUO startade redan 2002 under namnet Sörgården Utveckling AB. Då omfattade verksamheten ett boende, Sörgården, vilket riktade sig till personer med psykiatrisk problematik. Företaget fick snabbt ett gott rykte och idag har VUO närmare 20 boenden inom Västernorrland, merparten av dessa finns i Sundsvall och Timrå.

Uppdragsgivare är främst kommuner inom hela Sverige, men även Migrationsverket, landsting och privata bolag använder sig av våra tjänster.

Ägarna, Christian Blomberg och Arne Eriksson, var även de som startade verksamheten och de har fortfarande ett stort och genuint engagemang i VUO och är involverade i både ”stort och smått”, såväl operativt som strategiskt.

 

Ledningsgruppen

Vår ledningsgrupp består av personer med lång erfarenhet av bland annat:

 • socialtjänsten och de lagar (LSS, Socialtjänstlagen m.fl.) som omgärdar och styr vår verksamhet
 • hälso- och sjukvård
 • psykiatrisk problematik och behandlingsformer
 • arbetsmiljö- och personalfrågor
 • ekonomi och förvaltning

Det är viktigt för oss att ha en bra samverkan med uppdragsgivare, samarbetspartners och inte minst allmänheten. Vi försöker att vara behjälpliga om det uppkommer frågor kring VUO och uppmuntrar de som är intresserade att kontakta oss för att få veta mer om vår verksamhet.

Christian Blomberg

Christian BlombergVd och verksamhetsansvarig VUO

Telefon 060-7015106/ 070-3441911

E-postchristian.blomberg@solplacering.se

Fråga mig om:Övergripande verksamhetsfrågor, placeringar, avtal, samverkan med myndigheter och andra offentliga aktörer m.m.

Elin Nylander

Elin NylanderVerksamhetsansvarig EKB

Telefon 060-7015157/ 070-6646549

E-postelin.nylander@solplacering.se

Fråga mig om:Verksamhetsfrågor EKB; samverkan med socialtjänst och övriga uppdragsgivare, stödboenden, våra HVB-verksamheter m.m.

Alexander Söderblom

Alexander SöderblomPersonalchef

Telefon 060-7015158/ 070-2419012

E-postalexander.soderblom@solplacering.se

Fråga mig om:HR och personalfrågor, rekrytering, samverkan med fackliga organisationer, arbetsmiljöfrågor m.m.

Niclaes Zetterqvist

Niclaes ZetterqvistVerksamhetsansvarig psykiatri

Telefon 070-6724673

E-postniclaes.zetterqvist@solplacering.se

Fråga mig om:Verksamhetsfrågor psykiatri; samverkan med socialtjänst och andra uppdragsgivare, särskilda boenden, HVB-verksamheter m.m.

Benny Wadell

Benny WadellAnsvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor

Telefon 073-0248551

E-postbenny.wadell@solplacering.se

Fråga mig om:Hälso- och sjukvårdsfrågor; policies, behandlingsmetoder, samarbete med landstinget m.m.