Vår värdegrund

”Genom ett respektfullt, tydligt och professionellt bemötande gentemot varandra, åstadkommer vi tillsammans positiva förändringar.”

Meningen ovan utgör en grundpelare i företaget och speglar både den grundsyn och den inställning som finns inom  VUO. Vi vill bidra till att skapa ”flygfärdiga” individer och vi tror att förändring är något vi skapar med gemensamma krafter.

En humanistisk människosyn, där alla är lika mycket värda, är utgångspunkten i vårt arbete. Vår verksamhet bygger på att bemöta människor med respekt och att utifrån olika behov och personligheter skapa den vård och omsorg som fungerar bäst för den enskilde individen.

På VUO tror vi att alla människor har inneboende resurser för att göra förändringar i sitt liv. De resurserna vill vi hjälpa till att ta fram och utveckla, för att bidra till en positiv förbättring för de vårdtagare och boende som finns inom vår verksamhet.

Trygghet, mening och kvalitet

Att skapa en trygg och säker boendemiljö för den enskilde är en av grundstenarna i vårt arbete och främjar utvecklingen mot självständighet. Vi vill också att de som bor hos oss, oavsett boendeform, upplever sin vistelse som meningsfull.

Verksamhetens innehåll och de metoder som används utgår ifrån de specifika förutsättningar som gäller för respektive område. Det finns även ett kvalitetsledningssystem som innehåller övergripande policies och rutiner som är utformade i enlighet med gällande lagsstiftning.

Kunskap och kompetens

VUO har jobbat med psykiatrisk omvårdnad under en lång tid och det finns en gedigen kunskap inom företaget. Idag är antalet anställda omkring 100 personer, med varierande bakgrund, kunskap och kompetens;

  • behandlingsassistenter
  • undersköterskor
  • sjuksköterskor
  • socionomer

Vi har en heltidsanställd sjuksköterska inom företaget samt ytterligare en konsulterande ssk som arbetar på deltid. De hjälper våra gårdar och boende utifrån behov och är bland annat involverade när det gäller färdigställande av läkemedelsordinationer, bedömningar av omvårdnadsbehov, utskrivningar m.m. Behöver du komma i kontakt med vår ansvariga ssk, så hittar du kontaktuppgifter här.

Vi har även en konsulterande psykiatriker som jobbar inom vår verksamhet, samt samarbete med en leg. psykoterapeut och psykolog, vilka arbetar med handledning och bistår arbetsgrupperna utifrån deras behov. Vi har också möjlighet att anlita specialpedagog, arbetsterapeut m.fl. för uppdrag där deras kompetens efterfrågas.

Den handledning som personal får kan både gälla konkreta ärenden och olika verktyg och metoder. Stöd och vägledning ges utifrån de behov som finns.

På huvudkontoret sitter idag 7-8 personer som arbetar med verksamhets- och ledningsstöd på skilda sätt, från lönehantering till personalfrågor och IT.

Långsiktigt ägande och genuint engagemang

VUO startade redan 2002 under namnet Sörgården Utveckling AB. Då omfattade verksamheten ett boende, Sörgården, vilket riktade sig till personer med psykiatrisk problematik. Företaget fick snabbt ett gott rykte och idag har VUO cirka fem boenden inom Västernorrland, merparten av dessa finns i Sundsvall och Timrå.

Vi erbjuder också personlig assistans under namnet Vår assistans, via vårt dotterbolag Höga Kusten Resurscenter, samt har en pedagogisk enhet där vi erbjuder aktiviteter  som t.ex. pyssel, snickeri, enklare bilservice m.m.

Uppdragsgivare är främst kommuner inom hela Sverige, men även Migrationsverket, landsting och privata bolag använder sig av våra tjänster.

Ägarna, Christian Blomberg och Arne Eriksson, var även de som startade verksamheten och de har fortfarande ett stort och genuint engagemang i VUO och är involverade i både ”stort och smått”, såväl operativt som strategiskt.

I styrelsen sitter fyra erfarna personer som har en omfattande kunskap kring frågor som rör hälso- och sjukvård, psykiatri och omvårdnad. Vill du veta vilka medlemmarna är finns det information om detta på allabolag.se. Där hittar du även ekonomiska nyckeltal, årsredovisning m.m.

Ledningsgruppen

Vår ledningsgrupp består av personer med lång erfarenhet av, och kunskap inom, nedan områden:

  • socialtjänsten och de lagar (LSS, Socialtjänstlagen m.fl.) som omgärdar och styr vår verksamhet
  • hälso- och sjukvård
  • psykiatrisk problematik och behandlingsformer
  • arbetsmiljö- och personalfrågor
  • ekonomi, juridik och förvaltning

Det är viktigt för oss att ha en bra samverkan med uppdragsgivare, samarbetspartners och inte minst allmänheten. Vi försöker att vara behjälpliga om det uppkommer frågor kring VUO och uppmuntrar de som är intresserade att kontakta oss för att få veta mer om vår verksamhet.

Christian Blomberg

Christian BlombergVd och verksamhetsansvarig VUO

Telefon 060-7015106/ 070-3441911

E-postchristian.blomberg@vuo.nu

Fråga mig om:Övergripande verksamhetsfrågor, placeringar, avtal, samverkan med myndigheter och andra offentliga aktörer m.m.

Malin Markström

Malin MarkströmKvalitetssamordnare

Telefon 060-7015126/072-4023526

E-postmalin.markstrom@vuo.nu

Fråga mig om:Kvalitetsledningssystem, upphandlingar, tillstånd/tillsyn, journalsystem m.m.

Madelen Sjöberg

Madelen SjöbergFöreståndare SÄBOn

Telefon 060-7015161/073-8130650

E-postmadelen.sjoberg@vuo.nu

Fråga mig om:Verksamhetsfrågor kring VUOs särskilda boenden

Alexander Söderblom

Alexander SöderblomVice VD och personalchef

Telefon 060-7015158/ 070-2419012

E-postalexander.soderblom@vuo.nu

Fråga mig om:HR och personalfrågor, rekrytering, samverkan med fackliga organisationer, arbetsmiljöfrågor, verksamhetsfrågor, placeringar, avtal m.m.

Niclaes Zetterqvist

Niclaes ZetterqvistVerksamhetsansvarig psykiatri

Telefon 070-6724673

E-postniclaes.zetterqvist@vuo.nu

Fråga mig om:Verksamhetsfrågor psykiatri; samverkan med socialtjänst och andra uppdragsgivare, särskilda boenden, LSS-verksamheter m.m.