Omvårdnad

Trygg
boendemiljö

Omvårdnad
med omtanke

Omvårdnad
Utveckling

Kunskap och
kundfokus

Vi erbjuder kvalitativ omvårdnad för alla behov

”Jag vet att VUO har ett äkta engagemang och alltid sätter människan i fokus. De är duktiga på att hitta långsiktiga lösningar som gagnar både samhälle, individ och oss som uppdragsgivare” – Ingeborg Melin, socialchef Timrå kommun

Västernorrland Utveckling & Omvårdnad (VUO) är ett privat alternativ som tar emot placeringar från kommuner och landsting i hela Sverige. Vi bidrar till personlig utveckling för de vårdtagare och boende som finns inom vår verksamhet.