Omvårdnad

Trygg
boendemiljö

Omvårdnad
med omtanke

Omvårdnad
Utveckling

Kunskap och
kundfokus

Vi erbjuder kvalitativ omvårdnad för alla behov

"Vår styrka är att vi alltid sätter människan i fokus och erbjuder anpassade och långsiktiga lösningar som vi tar fram tillsammans med socialtjänst och placeringshandläggare.” – Christian Blomberg, vd Västernorrland Utveckling & Omvårdnad

Västernorrland Utveckling & Omvårdnad (VUO) är ett privat alternativ som tar emot placeringar från kommuner och landsting i hela Sverige. Vi bidrar till personlig utveckling för de vårdtagare och boende som finns inom vår verksamhet.