Omvårdnad

Trygg
boendemiljö

Omvårdnad
med omtanke

Omvårdnad
Utveckling

Kunskap och
kundfokus

Vi erbjuder kvalitativ omvårdnad för alla behov

"Vår styrka är att vi alltid sätter människan i fokus och erbjuder anpassade och långsiktiga lösningar med målet att bidra till personlig utveckling för dem vi hjälper." – Christian Blomberg, vd Västernorrland Utveckling & Omvårdnad

Västernorrland Utveckling & Omvårdnad (VUO) är ett privat alternativ som i första hand tar emot placeringar från kommuner och regioner i hela Sverige. Vi har olika boendeformer för personer med psykisk ohälsa, men har också personlig assistans och behandling för privatpersoner.